[ {"name":"Blue Dream","id":"BlueDream"}, {"name":"Bubba Kush","id":"BubbaKush"}, {"name":"Chemdawg","id":"Chemdawg"}, {"name":"Cherry Pie","id":"CherryPie"}, {"name":"Do-Si-Dos","id":"Do-Si-Dos"}, {"name":"Durban Poison","id":"DurbanPoison"}, {"name":"Gelato","id":"Gelato"}, {"name":"GG4","id":"GG4"}, {"name":"GMO Cookies","id":"GMOCookies"}, {"name":"Granddaddy Purple","id":"GranddaddyPurple"}, {"name":"Green Crack","id":"Green Crack"}, {"name":"GSC","id":"GSC"}, {"name":"Ice Cream Cake","id":"IceCreamCake"}, {"name":"Jack Herer","id":"JackHerer"}, {"name":"MAC","id":"MAC"}, {"name":"Mac 1","id":"Mac1"}, {"name":"Mimosa","id":"Mimosa"}, {"name":"Northern Lights","id":"NorthernLights"}, {"name":"OG Kush","id":"OGKush"}, {"name":"Pineapple Express","id":"Pineapple Express"}, {"name":"Purple Punch","id":"PurplePunch"}, {"name":"Runtz","id":"Runtz"}, {"name":"SFV OG","id":"SFVOG"}, {"name":"Sherbert","id":"Sherbert"}, {"name":"Sour Diesel","id":"Sour Diesel"}, {"name":"Stardawg","id":"Stardawg"}, {"name":"Strawberry Cough","id":"StrawberryCough"}, {"name":"Sundae Driver","id":"SundaeDriver"}, {"name":"Wedding Cake","id":"WeddingCake"}, {"name":"Wedding Crasher","id":"WeddingCrasher"}, {"name":"White Widow","id":"White Widow"}, {"name":"Zkittlez","id":"Zkittlez"} ]